Metall Texturen

Nr. 00224
Altes, verwittertes Gitter

Textur:
625 x 415 px
72dpi
Image: metall-gitter-verwittert-00224 .jpg
Sharpening: Out of Cam